Często prowadzę wycieczki dla dzieci nad Wisłą.
Wielkim problemem są tam zwały butelek, puszek itp. śmieci.
Chciałbym ten stan zmienić, by brzegi naszej rzeki były czyste.
Piszę właśnie projekt do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 pt. CZYSTA WISŁA zakładający posprzątanie Wisły i ustawienie tam wiklinowych koszy na śmieci. Proszę o Twoje poparcie.
Wybrzeża warszawskiej Wisły należą do dziewięciu dzielnic miasta st. Warszawy: Bielan, Żoliborza, Śródmieścia, Mokotowa, Wilanowa, Wawra, Pragi Pł., Pragi Pn. i Białołęki.
Aby objąć działaniem całą Wisłę w Warszawie chcę zgłosić projekty w każdej z dziewięciu nadwiślańskich dzielnic.
W Budżecie Partycypacyjnym można poprzeć dowolną ilość zgłaszanych projektów.
Proszę więc o wpisanie danych i podpis na 9 oddzielnych listach.
Dzieci też mają głos, można więc podpisać się również w imieniu swoich dzieci.
Sąsiedzi, znajomi, koledzy w pracy też mogą głosować.
Wystarczy mieszkać w Warszawie, nie trzeba mieć zameldowania.
Czasu jest mało, skany list muszę złożyć do poniedziałku 23 stycznia do północy.

W załączniku przesyłam plik listy poparcia. Można go też ściągnąć ze strony: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
Proszę go wydrukować w 9 egzemplarzach, wypełnić: imię nazwisko, adres zamieszkania w Warszawie i na każdym złożyć odręczny podpis (nie mogą być kopie podpisów!)

Wystarczy skan (lub zdjęcie telefonem) jednej z dziewięciu list poparcia
proszę ją przesłać w formie załącznika na adres: fundacja@jawisla.pl
do poniedziałku 23 stycznia do godziny 22.

Dziewięć oryginałów odbiorę osobiście w terminie późniejszym (będą potrzebne na etapie oceny projektów BP w marcu).

http://www.jawisla.pl/download/Czysta_Wisla_lista_poparcia.jpg


Dziękuję

Przemek Pasek
Ja Wisła
tel. 502 276 612