Drodzy Przyjaciele

W tych dniach ważą się losy barki Herbatnik i dalszej działalności Fundacji Ja Wisła w Porcie Czerniakowskim. Wkrótce ma zacząć się remont pochylni stoczniowej. Dzięki Waszemu poparciu, będzie on poprzedzony badaniami archeologicznymi. Aby umożliwić przeprowadzenie badań i remontu, chcemy przenieść barkę Herbatnik w nowe miejsce w Porcie Czerniakowskim.

Prosimy o poparcie naszych starań o dzierżawę terenu dla nowej lokalizacji Herbatnika poprzez wysłanie e-maila o poniższej treści do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl.

Można też napisać coś od siebie w naszej sprawie. I przesłać kopie do nas: fundacja@jawisla.pl

 

Przemek Pasek/Ja Wisła

 

Szanowna Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

Serdecznie dziękuję za podjęcie decyzji o przeprowadzeniu badań archeologicznych, poprzedzających remont pochylni Stoczni Czerniakowskiej. Mam nadzieję że ich wynikiem będzie odsłonięcie i odbudowanie zgodnie ze sztuką konserwatorską całej zabytkowej pochylni Maurycego Fajansa z 1904 r. Ważna jest dla mnie troska o zabytki warszawskie, tak niewiele ich nam zostało.

Wiem, że na pochylni stoczniowej stacjonuje od wielu lat barka Herbatnik Fundacji Ja Wisła.

Dla umożliwienia rozpoczęcia remontu pochylni, Fundacja chce ją jak najszybciej przenieść w nowe miejsce. Znam i cenię dziesięcioletnią działalność Fundacji Ja Wisła na rzecz przywracania Wisły Warszawie. Wymienię tylko niektóre jej inicjatywy: koncerty i przedstawienia teatralne na barce Herbatnik, kinomost, tańce na dechach, rejsy tradycyjnymi łodziami po Wiśle, animacje plaży, wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe, lekcje terenowe nad Wisłą, rejsy powstańcze, zimowe spacery wzdłuż Wisły, oznakowanie granic rezerwatów przyrody, obrona drzew nad Wisłą, walka z wysypiskami odpadów, pomoc powodzianom, monitoring przyrodniczy rzeki. Fundacja Ja Wisła w praktyce realizuje ideę powrotu Warszawy nad Wisłę. Swoimi nowatorskimi działaniami spopularyzowała i rozpaliła zaangażowanie wielu ludzi dla sprawy rewitalizacji Wisły. Z jej inicjatywy, Pani poprzednik powołał Pełnomocnika Prezydenta ds. Wisły, co umożliwiło Miastu rozpoczęcie systemowego zwrotu ku Wiśle: budowę plaż, bulwarów, ścieżki na praskim brzegu itp. Fundacja Ja Wisła była również inicjatorem załozenia KDS ds. Wisły w Warszawie. Stworzyła wzorce działań nad Wisłą, wychowując pokolenie miłośników rzeki. Uważam że Fundacja Ja Wisła zasłużyła się dla Warszawy znacząco i powinna zostać doceniona. Zależy mi na tym by umożliwiła Pani tej Fundacji dalszą pożyteczną działalność na rzecz naszego miasta, poprzez zawarcie umowy dzierżawy dla wybranej przez Fundację Ja Wisła nowej lokalizację barki Herbatnik w Porcie Czerniakowskim. Zwłaszcza że to właśnie Fundacja Ja Wisła jako pierwsza podniosła ideę rewitalizacji Portu Czerniakowskiego, włożyła wielki wkład pracy społecznej prowadząc w nim nieprzerwanie od 10 lat stanicę wodną na barce Herbatnik i jest najlepszym ambasadorem idei powrotu Miasta Stołecznego Warszawy nad swoją rzekę.

 

Dlatego popieram wniosek Fundacji Ja Wisła, złożony 30 września br., o zawarcie umowy dzierżawy na preferencyjnych warunkach 250 m2 terenu w Porcie Czerniakowskim.

Proszę o pilne jego rozpatrzenie i udzielenie mi odpowiedzi o podjętej decyzji do dnia 23 października br.

 

Z poważaniem

 

Szanowni Państwo,
 
Fundacja Ja Wisła planuje wkrótce rozpocząć zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie przyszłości Portu Czerniakowskiego, Muzeum Wisły i barki Herbatnik. Uznając iż misja którą pełnimy jest sprawą publiczną, a referendum wyrazem woli obywateli we wspólnej ważnej
sprawie, zwracamy się z prośbą o wyrażenie przez Państwa opinii na temat pytań, które chcielibyśmy zadać w planowanym referendum.    
  
1. Czy jesteś za tym, żeby Port Czerniakowski był wpisany do rejestru zabytków, a Urząd Miasta przestał blokować tę inicjatywę?
 
2. Czy jesteś za tym, żeby w Porcie Czerniakowskim, na terenie dawnej Warszawskiej Stoczni Rzecznej powstało Muzeum Wisły?
 
3. Czy jesteś za tym, żeby Barka Herbatnik mogła pozostać na pochylni dawnej Warszawskiej Stoczni Rzecznej i dalej służyć jako miejsce
działań kulturalnych i edukacyjnych Fundacji Ja Wisła?

Odpowiedzi prosimy kierować na adres: fundacja @jawisla.pl


Zarząd Fundacji Ja Wisła
Przemysław Pasek
Edyta Grudzień
Michał Płoski

Fundacja Ja Wisła zachęca do obejrzenia zwiastuna filmu dokumentalnego o działalności fundacji Ja Wisła, zrealizowanego w ramach warsztatów filmowych prowadzonych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Przekażcie te linki znajomym, niech sie dowie jak najwięcej ludzi. Dział Etnografii Polski i Europy. Realizacja: Justyna Laskowska-Otwinowska Opieka artystyczna: Mariusz Raniszewski ttp://www.youtube.com/watch?v=mHk6bvwChls  http://ethnomuseum.website.pl/doc_1233-_pozegnanie-z-portem-czerniakowskim-.html

Fundacja Ja Wisła ogłasza konkurs na nowe słowa do znanej piosenki legendy polskiego rocka, zespołu Lady Pank. Oryginalny utwór Lady Pank do wysłuchania tu: http://www.youtube.com/watch?v=89mpi0c_YoY ( http://www.youtube.com/watch?v=89mpi0c_YoY ) Postarajmy się żeby usłyszało ją całe miasto, a Pani Prezydent ją nuciła. A jak wygramy i Herbatnik zostanie, to zaprosimy Lady Pank na barkę. To będzie koncert wszechczasów! Może nawet Pani Prezydent pogodzona z Fundacją Ja Wisła zaśpiewa ze wszystkimi karaoke: Zostawcie Herbatnika, nie usuwajcie go! Tam ciągle gra muzyka? Teksty prosimy przesyłać na adres: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
Dobrze jest też pochwalić się twórczością przed znajomymi ;)
Przemek Pasek i załoga Ja Wisła 
 

Fundacja Ja Wisła informuje że Zarząd Mienia Miasta i Pełnomocnik Prezydenta ds. Wisły nie zadowolili się zdemontowaniem przez Fundację dech do tańczenia i 30 000 zł kar, jakie zapłaciliśmy za rzekomo nielegalnie prowadzoną działalność na terenie Portu Czerniakowskiego. W dniu wczorajszym (13.09.2011 r.) otrzymaliśmy pisemną decyzję ZMM nakazującą kategoryczne usuniecie barki Herbatnik z Portu Czerniakowskiego do dnia 30 września 2011 r. Pretekstem do jej wydania było to, iż Barka Herbatnik nie spełnia wymogów Regulaminu Portu Czerniakowskiego opracowanego przez Zarząd Mienia Miasta (tzn. nie posiada dokumentów klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków)