Poniedziałek, 17.12.2007 r., trzeci monitoring Wisły po wycieku oleju z rurociągu PERN. (WWF+STOP+JA WISŁA)

Z Wawy ruszamy o szóstej, do Gąbinka docieramy o ósmej trzydzieści. Nad samą rzeką uderza niezwykle intensywny smród benzyny. Pięknie, złocą się suche trawy na kępach. W bocznej odnodze Wisły, za wyspą stado łabędzi. Drewniane łódki-nieszawki śpią wyciągnięte na brzegu. A przy brzegu kilkumetrowej szerokości pas brązowej zawiesiny a`la pasta do podłogi, z oczkami rosołowymi średnicy centymetra, pokryty kożuchami. Jest tego sporo. A dalej bezkres wód mieniący się wszystkimi barwami tęczy: to Wisła na 689 km szlaku żeglownego, Gąbinek - Bógpomóż.
Kilometr niżej: im bliżej rzeki tym bardziej śmierdzi ropą. Stoję nad samą Wisłą, smród robi się bardzo silny, rzeka wygląda jak ogromny rosół. Oczka czystej wody w płynącym całą rzeką oleju. Przy drugim brzegu kilkanaście łabędzi. Na rzece cisza zupełna. Śmierdzi jak na stacji benzynowej. Przed Nieszawą Straż Pożarna z Aleksandrowa Kujawskiego wyłapuje część oleju za pomocą zapory, złożonej z trzech barek, pchacza i pływającego pomostu z barierami olejowymi. Płynący w tym miejscu przy brzegu olej wpada w pułapkę zostaje odpompowany do separatora i cysternami odjeżdża do oczyszczalni. Strażacy pracują wzorowo. Sprzęt, dowodzenie i standardy pracy europejskie. Na plamy przy brzegu sypią czarny sorbent, który wiąże olej. Pan Komendant Tomasz Kubik mówi, że po sobotniej akcji Ja Wisła zbierania oleju w Gąbinku strażacy z Włocławka będą budować od wtorku nową zaporę bliżej źródła wycieku w Gąbinku. Straż ma pełne ręce roboty. Są już tydzień poza domem, komendant śmieje się, że choinkę będzie miał nad Wisłą. Jest zimno, ma czterdziestu chłopaków tu pod sobą, lądują helikoptery, nowe rozkazy. Rzecznik prasowy SP mówi że stopień natlenienia wody wynosi 11mg/l. Mijamy Nieszawę jak Śpiącą Królewnę i jedziemy dalej. Rolnicy obawiają się jednak: wiosną szlag trafi ryby. Ropy w opór, smugi kilkudziesięciometrowej szerokości, jakby wynurzały się z pod wody, wszystko jest tłuste, szare, cała rzeka jest w ropie. Wygląda to bardzo przykro. Tak jakby ta ropa nie miała końca.
Ciechocinek. Rzeka wygląda jak moro, cała w łaty jest. Rybacy twierdzą, że tydzień wcześniej już ropa ciągnęła po brzegu. Całością idzie, cuchnie, płynie Wisłą do Gdańska. Od Silna zaczyna się całkowicie uregulowany odcinek Wisły, ostrogi z obu brzegów, Wisła Pruska. Nurt idzie środkiem, cała główna plama wędruje wraz z nim środkiem rzeki do Torunia. Most w Toruniu. Ropa płynie pięćdziesięciometrowym wartem przy lewym brzegu. 740 km rzeka mieni się jak kałuża na stacji benzynowej.

Potrzebujemy wolontariuszy, którzy chcą jechać na monitoring: Włocławek-Gdańsk-Włocławek. Można jechać na 1 dzień lub na kilka. Warunki hardkorowe na maksa. Teren trudny, skażony, zimno i ptasia grypa. Zgłoszenia 502 276 612, fundacja@jawisla.pl

Przemek Pasek

Fundacja Ja Wisła ogłasza konkurs na projekt graficzny trzech wzorów T-shirtów:

  • na spływy kajakowe, projekt pt.: Dolinami Rzek
  • na rajdy rowerowe, projekt pt.: Kryterium Wisły
  • firmowych Fundacji Ja Wisła

Zadaniem projektanta jest wymyślenie znaków graficznych, które będą przedstawiały idee projektów: Dolinami Rzek, Kryterium Wisły. Projekt t-shirtu firmowego powinien bazować na logo Fundacji Ja Wisła (dziewczynka płynąca na jesiotrze, głaszcząca ptaki, - kliknij by zobaczyć logo). Dajemy pełną dowolność w projektowaniu, wyborze koloru t-shirtu i koloru (ów) i miejsca nadruku (ów) na koszulce. Oczywiście należy pamiętać, że będą drukowane gotowe t-shirty sitodrukiem (max 4 kolory), więc duży nadruk nie może być większy niż A3, a małe liternictwo nie może być mniejsze niż 4 mm, jasne kolory na ciemnych t-shirtach drukuje się dwoma przejazdami matrycy, więc małe elementy mogą nie wyjść precyzyjnie. Generalnie najlepiej grafika wektorowa (cdr. ai.)

Projekty należy przesyłać w formie lekkich prewek jpg. jak najszybciej (nie później niż do 31 sierpnia) na adres fundacja@jawisla.pl, ze słowem "konkurs na t-shirt" w tytule.

Zwycięzca (y) otrzyma (ją): nieśmiertelną sławę, dożywotnie miejsca na rajdach i spływach, t-shirty z numerem 001, niewielkie honorarium autorskie (umowa o dzieło 250 PLN za 1 projekt) , oraz zaproszenie do stałej współpracy projektowej dla Fundacji Ja Wisła.

Jury w składzie Zarząd i Rada Fundacji + aktywiści, ogłosi werdykt przed 15 września.

Poniżej znajdują się informacje, które mogą być przydatne przy projektowaniu wzoru koszulek.


Kryterium Wisły

Miejsce wykonywania zadania:

Wisła na terenie woj. Mazowieckiego, min.: teren projektowanych: Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. Książąt Mazowieckich i Parku Krajobrazowego Wisły Środkowej, obszar Natura 2000

Cel zadania

Promocja walorów turystycznych, wartości przyrodniczo-kulturowych i dziedzictwa historycznego dorzecza Wisły na Mazowszu. Upowszechnianie idei ochrony rzek i dolin rzecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko i popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad rzekami. Budowanie i upowszechnianie wiedzy o rzekach i znaczeniu zachowania wartości przyrodniczych dolin rzecznych dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza. Kreowanie mody wśród warszawiaków na turystykę wzdłuż rzek, budowanie pozytywnego wizerunku dolin rzecznych Mazowsza.

Opis zadania

Organizacja cyklicznego, (co miesiąc) turystycznego rajdu rowerowego wiodącego brzegami mazowieckiej Wisły i rzek do niej wpadających. Ideą rajdu jest przejazd możliwie blisko rzeki umożliwiający bezpośredni kontakt z przyrodą i krajobrazem nadwodnym, połączony z penetracją najciekawszych zabytków kultury materialnej znajdujących się w okolicy.

Dolinami Rzek

Miejsce wykonywania zadania

Rzeki województwa Mazowieckiego, min: Świder, Wkra, Liwiec, Pilica, Wilga, Narew, Bug, Skrwa, Orzyc, Radomka, Bzura,

Cel zadania

Odkrywanie potencjału turystycznego dolin rzecznych Mazowsza. Promocja walorów turystycznych, wartości przyrodniczo-kulturowych i dziedzictwa historycznego rzek mazowieckich. Upowszechnianie turystyki kajakowej, idei ochrony rzek i dolin rzecznych. Wzbudzanie zainteresowania zabytkami i inwentaryzacja stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko i spuściznę historyczną, popularyzacja krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad rzekami. Budowanie i upowszechnianie wiedzy o rzekach i znaczeniu zachowania wartości przyrodniczych dolin rzecznych dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza. Kreowanie mody wśród warszawiaków na uprawianie turystyki w dolinach rzecznych na Mazowszu, budowanie pozytywnego wizerunku rzek Mazowsza.

Opis zadania

Organizacja cyklicznych, co miesiąc, spływów rzekami Mazowsza. Trasa wyprawy liczy w zależności od stopnia trudności szlaku ok. 15 -30 km. Szlak jest sprawdzony wcześniej przez organizatorów prowadzących projekt. Podczas wypraw uczestnicy zatrzymują się w najciekawszych miejscach celem zwiedzenia ich.

W sobotę 15 grudnia pojechaliśmy (WWF+STOP+JA WISŁA) drugi raz skontrolować sytuację po wycieku oleju opałowego z rurociągu firmy PERN przebiegającego pod dnem Wisły pomiędzy miejscowościami Gąbinek a Bógpomóż. Nasza ekipa kubeczkami od kefiru zbierała olej z zastoiska koło Gąbinka. Cztery osoby w ciągu kilku godzin zebrały 80 litrów. Dwie kolejne załogi monitorowały brzegi Wisły pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Okazało się że prawy brzeg jest praktycznie czysty, za to lewy jest w wielu miejscach silnie zanieczyszczony olejem. Zawiadomiona straż pożarna natychmiast przysłała motorówki i 400kg sorbentu zneutralizowała plamy pomiędzy 740 a 745 km szlaku Wisły. Nie dostrzegliśmy żadnych szkód wśród ptaków, łabędzie czyste, bieliki aktywne. Straż Pożarna przy pomocy wszelkiego dostępnego sprzętu profesjonalnie stara się zwalczać plamę. (Brakuje dużych zapór przeciwolejowych, które rozpięte w poprzek całego koryta rzeki były by w stanie wyłapać cały olej). Wróciliśmy wieczorem bardzo zmęczeni i zmarznięci (strażacy też są na ostatnich nogach) zastanawiając się jak dalej można pomóc strażakom w akcji. Tymczasem w niedzielę nastąpił nowy wyciek. Plama ma podobno 10 km kwadratowych i grubość 1 cm! Jeśli to prawda, jest bardzo niedobrze. Jedziemy w poniedziałek o świcie, sprawdzić jak wygląda sytuacja na miejscu. Z Warszawy mamy 200 kilometrów w jedna stronę. Ciężko będzie dojeżdżać tam codziennie. Potrzebni są ludzie którzy mieszkają nad Wisłą w terenie dotkniętym wyciekiem.

Więcej zdjęć z sobotniego patrolu i czyszczenia brzegów Wisły z oleju opałowego znajduje się w fundacyjnej galerii - zobacz

W niedziele, 16 grudnia, nastąpił kolejny, wyciek oleju z rurociągu firmy PERN przebiegającego pod dnem Wisły pomiędzy miejscowościami Gąbinek a Bógpomóż.

Sytuacja jest bardzo poważna. Ze względu na znaczny obszar skażenia (300 km rzeki x dwa brzegi= 600 km!) niezbędne jest aktywne współdziałanie mieszkańców nadwiślańskich miejscowości ze Strażą Pożarną przy lokalizacji plam oleju zatrzymanego przy brzegach. Zaangażowanie miejscowej ludności i lokalnych organizacji pozarządowych jest jedyną szansą na pełny i skuteczny monitoring przyrodniczy.

PROSIMY WSZYSTKICH O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI NADWIŚLAŃSKICH POMIĘDZY WŁOCŁAWKIEM A GDAŃSKIEM O TO BY CODZIENNIE SPRAWDZALI SYTUACJĘ NA RZECE KOŁO SWOICH MIEJSCOWOŚCI I:

Relacje zdjęciowe z patroli i czyszczenia brzegów Wisły z oleju opałowego znajdują się w fundacyjnej galerii - zobacz

Imprezy okolicznościowe na Herbatniku

Z przyjemnością zawiadamiamy że na barce Herbatnik oprócz piątkowych pokazów filmowych, sobotnich koncertów i niedzielnych tańców na dechach,można również zamówić zorganizowanie imprezy okolicznościowej, dla firmy lub osób prywatnych.