W sobotę i niedzielę (1 oraz 2 października), w godzinach od 12 do 19 spotykamy się w przy BARCE HERBATNIK w PORCIE CZERNIAKOWSKIM w celu DEKOROWANIA i RATOWANIA DRZEW przed wycinką. Kto żyw, potrafi ROBIĆ NA DRUTACH, SZYDEŁKOWAĆ, CHODZIĆ PO DRZEWACH lub pragnie się tego wszystkiego nauczyć niech przybywa śmiało!!!


Nasza partyzancka akcja skierowana jest przede wszystkim do tych, których rażą: CHAOTYCZNE ZAGOSPODAROWYWANIE TERENÓW MIEJSKICH, zmniejszająca się ilość zielonych obszarów w mieście oraz do tych wrażliwych na piękno przyrody :) Dodatkowe atrakcje: ognisko, piękne jesienne krajobrazy, śpiew ptaków, wegetariański poczęstunek i niespodzianki :) UWAGA! Zachęcamy do dziergania już od dziś!!! Bardzo mile widziane: motki włóczki, nożyczki, sznurki i dodatkowe druty. KILKA SŁÓW O TYM DLACZEGO TO ROBIMY... Na wniosek Fundacji Ja Wisła, Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał Port Czerniakowski do rejestru zabytków. Zarząd Miasta odwołał się od tej decyzji do Ministra Kultury próbując ją utrącić, by Konserwator Zabytków nie przeszkadzał w komercyjnej zabudowie terenu dawnej Stoczni Rzecznej.  Wykorzystując brak ostatecznej decyzji w tej sprawie, Zarząd Miasta ma zamiar w najbliższym czasie wyciąć wszystkie drzewa na skarpach Portu. Tłumaczy to pracami przygotowawczymi do pogłębienia Portu. Tymczasem przetarg na pogłębienie Portu jest dopiero w fazie przygotowania i nie wiadomo kiedy zostanie ogłoszony, rozstrzygnięty, a tym bardziej kiedy rozpocznie się realizacja w/w przedsięwzięcia.  Wątpliwości wzmaga także: nieznana skala możliwości finansowania tej inwestycji, jak i brak akceptacji społecznej środowiska wodniackiego dla szczegółów realizacji planu ZMM.  Fundacja Ja Wisła deklaruje, że zdecydowanie popiera ideę pogłębienia Portu Czerniakowskiego i odbudowy bulwarów. Jako najaktywniejszy jego użytkownik, najlepiej znamy kłopoty związane z płytkością akwenu, który w czasie niżówek praktycznie wysycha. Chcemy jednak, żeby prace te zostały zaplanowane i zaakceptowane przez społeczność użytkowników, a następnie prowadzone były pod nadzorem Konserwatora Zabytków, ze względu na zachowane w Porcie relikty dawnych bulwarów i stoczni z 1904 r. Ostatnie decyzje Zarządu Miasta są próbą zmuszenia Fundacji Ja Wisła do opuszczenia terenu dawnej Stoczni Rzecznej, który ma być prawdopodobnie sprzedany pod budowę 900 metrowej długości biurowca...
Załoga Fundacji Ja Wisła
Koordynator: Barbara Grzebulska