Powstała we wsi Basonia w kwietniu 2009 r. jako łódź pomocnicza dla krypy Basonia przed pierwszym spływem przez Mazowsze. Zbudowana zaledwie w 3 dni z desek pozostałych po budowie krypy. Ochrzczona i zwodowana razem z krypą dnia 1.05.2009, tuż przed rozpoczęciem flisu przez Mazowsze.

Jest dziełem młodego szkutnika Marka Rowki, jednego z najzdolniejszych szkutników ludowych na Wiśle. Jest tak dobrze wykonana, że może stanowić wzór do budowania tego typu łodzi dla innych szkutników.

W małopolskim przełomie Wisły, pychówki są tradycyjnie używane do celów gospodarczych: połowu ryb, „chytania” drewna na Wiśle i przewozu brzegowego ludzi. Nazwa pochodzi od techniki pływania, polegającej na odpychaniu się od dna długim wiosłem lub tyczką.

Łódź ma konstrukcję klepkowa z dwupasowymi burtami łączonymi na zakładkę. Dziób zakończony sztabką (wykonany z jednego kawałka dębiny), a rufa zakończona płasko pawężą z deski dębowej zwanej „lustrem”.

Rowka obecnie używana jest do realizacji bieżących projektów. Jest to kolejny „żywy” eksponat w rodzącym się Muzeum Wisły.