Sobota, 4 października, o godzinie 10 spotkanie przed Pałacem w Jabłonnie


Fundacja Ja Wisła oraz Gmina Jabłonna zapraszają w sobotę na sprzątanie rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Dojazd Warszawy własnym pojazdem lub z Żerania autobusem 723, odjeżdża o 9:10! Jedziemy do przystanku Pałac w Jabłonnej. Spotkanie przy Pałacu, o godzinie 10.00. Należy wyposażyć się w buty do chodzenia w trudnym terenie, w razie deszczu, płaszcz przeciwdeszczowy, prowiant, gorącą herbatę w termosie, przydatny może się okazać środek przeciwko komarom, zwłaszcza przy ognisku. Rękawiczki oraz worki na śmieci zapewni nam Gmina Jabłonna. Od 14 ognisko, na polance wypoczynkowej w Rajszewie. 

Rezerwat Ławice Kiełpińskie został utworzony w 1998r przez Ministra Ochrony Środowiska w celu ochrony ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków takich jak mewy śmieszki, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej. A także brodźca piskliwego, tracza nurogęsia i zimorodka. Na przelocie lub zimą zatrzymują się tu orły bieliki, kormorany, czaple siwe, czaple białe, nury, duże mewy, tracze i kaczki krzyżówki, a wśród nich również gągoł. Rezerwat posiada wybitne walory krajobrazowe jakimi są liczne wyspy, ławice oraz łachy, i osuwające się klify piaszczyste nieuregulowanego brzegu Wisły. Przy niskich stanach wody ukazują się liczne piaszczyste plaże na których w okresie lęgowym ptaki siewkowate zakładają gniazda. Największymi zagrożeniami dla przyrody rezerwatu są: nagminne rozjeżdżanie Ławic przez samochody, quady, oraz motocykle, wysypiska śmieci i pożary łęgów