Barka HerbatnikProjekt Światła Portu Czerniakowskiego jest kontynuacją offowych działań kulturalnych, towarzyszących od sierpnia 2003 roku, Odysei barki Herbatnik po Porcie Czerniakowskim. Celem projektu jest przybliżenie Warszawiakom niesłusznie zapomnianego a niezwykle cennego i ważnego dla miasta Portu Czerniakowskiego na Solcu. Przywracanie mieszkańcom miasta utraconego kontaktu z rzeką, poprzez uczestnictwo w oryginalnych i niezwykłych wydarzeniach artystycznych w historycznej przestrzeni Portu Czerniakowskiego na zabytkowej barce z Warszawskiej Stoczni Rzecznej. Nobilitacja zdegradowanej przestrzeni publicznej przez sztukę. Na Barce Herbatnik będą odbywały się zatem eksperymentalne wydarzenia muzyczne połączone z iluminacją brzegów za pomocą świec.

Barka Herbatnik cumuje przy pochylni Warszawskiej Stoczni Rzecznej w Porcie Czerniakowskim. Można dojechać rowerem, można dopłynąć łodzią, można dać się zaciągnąć psu pociągowemu, a samochodem? -Jadąc do centrum należy z Czerniakowskiej skręcić w prawo na wysokości Łazienkowskiej, w małą uliczkę bez nazwy (chwilowo), wiodącą do drewnianego mostku nad kanałem portowym. Do stoczni wpuszczamy tylko w kombinezonach roboczych i maskach spawaczy, ale za to zupełnie za darmo! Uwaga spawanie w pozycji leżącej, konieczne karimaty i druga kolacja do upieczenia nad ogniskiem. Osoby palące są zobowiązane do przyniesienia popielniczek i zabrania ze sobą do domu wszystkich wyprodukowanych niedopałków. Powtarzam: puszki po sardynkach jadą do domu.

Projekt jest częścią Festiwalu Sztuki nad Wisłą PRZEMIANY - nowego Festiwalu dla Wisły i Warszawy, w ramach przygotowań do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016