Na ich repertuar składa się głównie folklor grupy etnicznej Csángó z regionu Mołdawii i Gyimes - absolutnego ewenementu europejskiego. Członkowie grupy mieszkają na pograniczu rumuńsko-mołdawskim. Grają muzykę taneczną, ogrywają festyny uliczne, targi, imprezy historyczne, prowadzą teatr uliczny i dom tańca dla dzieci.

 

Prowadzenie: Grzegorz Ajdacki (Dom Tańca), Piotr Zgorzelski (Czas Tradycji).

Organizatorzy: Fundacja Ja Wisła, Stowarzyszenie Dom Tańca oraz Fundacja Czas Tradycji

 

Projekt jest częścią Festiwalu Sztuki nad Wisłą PRZEMIANY - nowego Festiwalu dla Wisły i Warszawy, w ramach przygotowań do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016