Idea:

Ideą rajdu Kryterium Wisły jest przybliżenie Warszawiakom mało znanych i słabo dziś dostępnych, choć niezmiernie cennych przyrodniczo terenów nadwiślańskich w Stolicy i w jej okolicy. Chcemy, aby Warszawiacy wiedzieli, że międzywale Wisły jest fragmentem bardzo ważnego korytarza ekologicznego, którym wędrują zwierzęta ( min.: ptaki z Afryki południowej do północnej Skandynawii) i podlega ono ochronie w ramach programu Natura 2000. W obrębie miasta znajdują się dwa Wiślane rezerwaty ornitologiczne, których istnieniu zagraża nadmierny niekontrolowany pobór piasku z rzeki i prymitywna regulacja. Naszym celem jest ochrona dzikiej wiślanej przyrody poprzez prawidłowe, zgodne z zasadami ekologii, zagospodarowanie terenów nadrzecznych w Warszawie dla rekreacji i wypoczynku. Pierwszym krokiem miasta nad Wisłę powinno być oczyszczenie brzegów rzeki ze śmieci i wysypisk gruzu, ochrona łęgów przed pożarami i wycinką drzew oraz powstrzymanie najazdu samochodów na brzegi Wisły. Postulujemy utworzenie wzdłuż obu brzegów (50 km!) ciągłych tras pieszych, rowerowych i konnych oraz uruchomienie przepraw promowych na wysokości Wilanowa i Czerniakowa. Łęgi powinny być zachowane w formie Parku Nadwiślańskiego obejmującego miedzywale Wisły w całej Warszawie.

Kryterium Wisły to poznanie miasta od strony rzeki a przede wszystkim poznanie rzeki w mieście.

Historia:

Pierwsze Kryterium Wisły odbyło się w sierpniu 2004 z okazji rocznicy odkupienia od WTW za symboliczna złotówkę, zatopionej wówczas, barki Herbatnik. Zachęceni przez uczestników drugiego Kryterium Wisły (21 sierpnia 2005 - 150 osób) organizujemy kolejne nadwiślańskie wyprawy rowerową... 
Od roku 2006 rajd rowerowy Kryterium Wisły odbywa się dzięki wsparciuSamorządu Województwa Mazowieckiego