Wisła, Wisła, ciągle Wisła. Tym razem będzie inaczej: 30 kilometrowy, pierwszomajowy pochód nadbużańskim szlakiem, wśród leśnych ostępów Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego!

   A więc: we wtorek 1 maja, o godz. 9 rano, spotykamy się na Dworcu Wileńskim PKP z biletami do Wyszkowa (i o godzinie 9.10 odjazd). Po zmiksowaniu z Tłuszczem lądujemy w Wyszkowie, ochłodziwszy czoła z wrażeń pociągowych o obelisk Wazów, zdobywamy nieczynny Wyszkowski Port Rzeczny, a następnie po sforsowaniu mostu kolejowego, lądujemy na lewym brzegu Bugu. Z Rybienka Leśnego prosta droga do Kamieńca Nadbużańskiego, zwanego dziś Kamieńczykiem. Stolica dawna Retmanów bużnych o historii swojej pamiętająca. Pomnik flisaka i muzeum etnograficze zwiedziwszy, przez Liwiec się przeprawimy.
   Bugu dzikie meandry i uroczyska urody pierwotnej penetrować będziemy w poszukiwaniu zatopionego w bużańskich odmętach Bata. Bat to stara łódź drewniana, do transportu żwiru służąca. Czy uda się odnaleźć zasypany piaskiem wrak? Czy raczej zabłądzimy w leśnych ostępach?
Trasa liczy ok. 30 km.
   Zakończenie wycieczki w miejscowości o miłej nazwie Topór, około godziny 20, skąd powrót pociągiem do Warszawy.

Wycieczka jest częścią projektu pt.: Dolinami Rzek, organizowanego przez Fundację Ja Wisła, wstęp wolny. Prosimy o rejestrację telefoniczną: 502 276 612