W piątek 25 kwietnia Fundacja Ja Wisła zaprasza na sprzątanie rezerwatu Wyspy Zawadowskie.

Spotykamy się o 9.00 na przystanku Wilanów 01 ( róg al.Wilanowskiej i Przyczółkowej) w kierunku Powsina. Jedziemy autobusem 164 na Kępę Zawadowską. 
Będziemy sprzątać brzegi Wisły w rezerwacie Wyspy Zawadowskie od Wysypiska Popiołów Ec Siekierki do ujścia rzeki Jeziorki. 
Wspierać nas będą wolontariusze firmy Lek oraz Wydziały Ochrony Środowiska gmin Wilanów i Konstancin- Jeziorna. 
Akcja zakończy sie ok. 16 przy ognisku na Kępie Okrzewskiej.