Dziś ostateczną decyzję w sprawie kwalifikacji projektu pt.;”Odkopanie pochylni Stoczni Czerniakowskiej” do etapu głosowania przez mieszkańców ma podjąć Centrum Komunikacji Społecznej.

Bardzo proszę o mobilizację w sprawie poparcia dla idei Budżetu Partycypacyjnego i przekierowanie treści tego wpisu do Pani Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urszuli Majewskiej.

cks@um.warszawa.pl

Dziś jest ostatni dzień, w którym ma się rozstrzygnąć zakwalifikowanie projektu pt.: ”Odkopanie pochylni Stoczni Czerniakowskiej” do głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016. Zespół ds. BP dla Dzielnicy Śródmieście i KDS-y: ds. Wisły i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Warszawy popierają realizację projektu jednogłośnie. Projekt ma bardzo mocne poparcie ze strony ekspertów – konserwatorów zabytków i mieszkańców Warszawy.

Niestety Zarząd Mienia m. st. Warszawy usiłuje go storpedować. Używa w tym celu niezgodnych z prawdą argumentów jakoby usunięcie ziemi i gruzu, którymi w latach 70 zasypano pochylnię, wymaga pozwolenia budowlanego i wodnoprawnego. Tymczasem jest to zwykłe usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, co jest obowiązkiem gminy (jako właściciela terenu). Zarząd Mienia usiłuje również wprowadzić w błąd Zespół ds. BP i mieszkańców Warszawy, że planowana przez niego inwestycja polegająca na budowie na terenie zabytkowej pochylni nowego obiektu, o znacząco odbiegających od oryginalnego parametrach, nie wpłynie negatywnie na zabytkową pochylnię Maurycego Fajansa z 1904 r. Nie można się z tym zgodzić, ponieważ planowana (i ogłoszona przez ZM w formie przetargu budowa!), zniszczy całkowicie obiekt zabytkowy, co jest niezgodne z prawem i co automatycznie powoduje że przetarg ogłoszony przez ZM jest nieważny z mocy prawa, ponieważ zakłada realizację czynu zabronionego i zagrożonego karą!!!

 

Przemek Pasek
Ja Wisła

Fundacja Ja Wisła zaprasza w piątek 23 grudnia na rybkę. Spotkajmy się o godzinie 19 w Porcie Czerniakowskim przy ognisku na barce Herbatnik. Należy przynieść rybkę i przygotować dla niej coś, czego rybka najbardziej potrzebuje. Moja rybka chce założyć dom. Moja rybka chce pływać z drugą rybką. Moja rybka chce mieć małe rybki. Moja rybka życzy twojej rybce najczystszego błękitu. Plum.

Przemek Pasek

Ja Wisła

Z radością i nadzieją zawiadamiam, że odnotowaliśmy pierwsze wpływy i deklaracje stałych wpłat w ramach wezwania Światełko dla Herbatnika. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za te pierwsze płomyki nadziei i czekamy na dalsze, bez Was nie damy rady, nie będzie stabilności umożliwiającej stałe zatrudnienie kilku osób do pomocy, jak pisaliśmy. Wspierajcie nas, zróbcie stałe zlecenie z konta, przelewając choćby 10 zł miesięcznie (nr konta: 38 1050 1054 1000 0022 9316 9757, Fundacja Ja Wisła, ul. Żywnego 21a, m. 71, 02-701 Warszawa, darowizna na cele statutowe podlega odliczeniu od podatku).

Z tym jeszcze większą nadzieją przyjęliśmy ofertę firmy www.PATANDRUB.pl, która zadeklarowała, że wyśle kurierem naszą lampkę - witraż w podzięce każdemu Honorowemu Fundatorowi za stałą wpłatę na cele statutowe Fundacji Ja Wisła. Ponadto, do każdej przesyłki doda kosmetyk, jako własny prezent dla Fundatora!

Jeśli ustanowiłeś stałe zlecenie, wyślij nam potwierdzenie wraz z adresem wysyłki, a otrzymasz w podzięce naszą lampkę, z własnoręcznie namalowanym przeze mnie witrażem, i kosmetyczny podarunek od firmy www.PATANDRUB.pl

Przemek Pasek

Ja Wisła

Fundacja Ja Wisła informuje że rozpoczęła się wycinka drzew w Porcie Czerniakowskim. Pod topór idzie ponad 150 drzew rosnących na skarpach. Trzebież jest prowadzona jako przygotowanie do pogłębiania portu i remontu nabrzeży. Rozumiejąc konieczność usunięcia drzew dla przeprowadzenia prac rekonstrukcji bulwarów, czujemy się trochę zaniepokojeni faktem że przetarg na remont portu nie został jednak rozstrzygnięty. Najniższa oferta wykonawcy (12 mln zł), dwukrotnie przekroczyła bowiem kwotę zarezerwowaną na ten cel przez miasto (6 mln zł). Pomimo zapewnień, że ratusz zdobędzie brakującą kwotę, obawiamy się że prace w porcie zakończą się niestety tylko na wycince drzew.

 

Fundacja Ja Wisła informuje że w piątek 18 listopada 2011 roku, odbyło się drugie spotkanie rozmów ostatniej szansy z Urzędem Miasta st. Warszawy.

Prezydent Michał Olszewski zadeklarował, wolę transparentnego rozwiązania sporu. Wyraził uznanie i poparcie ze strony miasta dla idei i misji Fundacji Ja Wisła, ku naszej wielkiej satysfakcji. Stwierdził również, że definitywne rozwiązanie przyszłości Portu Czerniakowskiego przyniesie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego sporządzania miasto właśnie przystąpiło. Proces ten potrwa co najmniej dwa lata.

Otrzymaliśmy także propozycję piętnastoletniej dzierżawy na preferencyjnych warunkach dużej działki na terenie Cypla Czerniakowskiego. Działka ta ma prawie same zalety. I tylko jedną wadę: nie ma bezpośredniego dostępu do wody? Z punktu widzenia celu i specyfiki działania Fundacji Ja Wisła, ten fakt czyni ją obecnie bezużyteczną. Ponadto, do części tej działki istnieją roszczenia innego podmiotu? Rozmowa jest więc trudna. Ale podniesieni na duchu wyrazami uznania ze strony Prezydenta będziemy ją prowadzić w dobrej wierze. O wynikach poinformujemy wkrótce.

Poniżej przedstawiamy swoje argumenty za zachowaniem terenu Stoczni Rzecznej i Portu Czerniakowskiego dla mieszkańców Warszawy. Dzielimy się też owocem wielce sympatycznej i podnoszącej nas na duchu w tym trudnym czasie wizyty Jurka Owsiaka na Herbatniku, z której relacje mogą obejrzeć Państwo tutaj: http://www.owsiak.net.pl/channel/blog/32314423